Cập nhật lập pháp

Thống đốc Jared Polis đã ký Dự luật Thượng viện 24-068 thành luật vào ngày 5 tháng 6. Thay đổi quy tắc có hiệu lực từ ngày 7/8/2024.

Cập nhật quan trọng cho luật:

  • Thời gian chờ đợi bắt buộc giữa các yêu cầu bằng miệng được giảm từ 15 xuống còn bảy ngày hoặc được miễn hoàn toàn nếu bệnh nhân không có khả năng sống sót.
  • Các y tá đã đăng ký hành nghề nâng cao với thẩm quyền kê đơn của họ giờ đây có thể đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ tham dự và tư vấn, mở rộng hơn nữa các lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Xem bên dưới để biết toàn bộ hành động với tất cả các thay đổi.  

Được hỗ trợ bởi EmbedPress

Đóng góp ngay bây giờ cho Quỹ hỗ trợ bệnh nhân của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng chi phí thuốc men không nên là rào cản đối với Viện trợ Y tế trong Hấp hối (MAiD). Hãy tham gia nỗ lực của chúng tôi để giúp đỡ.